полети.бг
...сравнява цени на полети

Начална

Търсене

Условия

Контакт

Не пропускайте да се запознаете с общите условия за ползване на сайта Полети.бг

Условия за ползване на Полети.бг


Полети.бг използва, предоставената от ТравълСторМейкър ООД, онлайн резервационна система.

Всички резервации, направени на този сайт (Полети.бг), се обработват от ТравълСторМейкър ООД, за които Полети.бг НЕ ПОЕМА никаква отговорност.

Попълнените от потребител информация и лични данни се препращат директно към ТравълСторМейкър ООД. Полети.бг няма никакъв достъп до тях.

За всяка резервация, генерирана от този сайт, Полети.бг получава комисион от ТравълСторМейкър ООД.

------------------------

Осъществявайки резервация, на сайта на Полети.бг, Вие се съгласявате с общите условия на ТравълСторМейкър ООД:

TravelStoreMaker.com - условияСПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И TravelStoreMaker.comИзползването от Ваша страна на Резервационната система за пътувания изисква приемането на следните условия.
Забележете, неспазването на условията, изложени по-долу, Ви лишава от правото да използвате услугите за пътувания.
ВЪВЕДЕНИЕСайтът за пътувания се състои от компютърни и информационни услуги и софтуер, информация и друго съдържание, осигурени от TravelStoreMaker.com. Други организации също предоставят информация, софтуер и друго съдържание, достъпни на TravelStoreMaker.com.АВТОРСКИ ПРАВАЦялото съдържание на TravelStoreMaker.com е защитено като работа на колектив съгласно Законите за защита на авторското право на Съединените Щати. Copyright © 2000 TravelStoreMaker.com. Всички права са запазени.
Нито Вие, нито посочени от Вас потребители могат да копират, възпроизвеждат, разпространяват, препредават, публикуват, предават по някакъв начин или експлоатират с търговска цел каквато и да било информация, софтуер или друго съдържание, получено чрез TravelStoreMaker.com.
Търговски марки- TravelStoreMaker.com е търговска марка на TravelStoreMaker.com.
- Всички други марки и имена на продукти са търговски марки или запазени търговски марки на съответните компании.
БЕЗ ГАРАНЦИИTravelStoreMaker.com съдържа връзки към други материали по Интернет. TravelStoreMaker.com не предоставя гаранции по отношение на информацията, софтуера или друго съдържание, към което Ви препраща.
ИЗПОЛЗУВАНЕТО НА ТОЗИ САЙТ Е НА ВАШ СОБСТВЕН РИСК. НИТО TravelStoreMaker.comНИТО НЯКОЙ ОТ НЕГОВИТЕ ДОСТАВЧИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ И ЛИЦЕНЗИ, СЛУЖИТЕЛИ ИЛИ АГЕНТИ ГАРАНТИРАТ, ЧЕ УСЛУГИТЕ ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ TravelStoreMaker.comЩЕ БЪДАТ НЕПРЕКЪСНАТИ ИЛИ БЕЗПОГРЕШНИ; НИТО TravelStoreMaker.com НИТО НЯКОЙ ОТ НЕГОВИТЕ ДОСТАВЧИЦИТЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ЛИЦЕНЗИ, СЛУЖИТЕЛИ ИЛИ АГЕНТИ ПРЕДОСТАВЯТ ГАРАНЦИИ ОТНОСНО РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТЕЗИ УСЛУГИ. УСЛУГИТЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ "КАКВИТО СА" БЕЗ ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ СПИСЪКЪТ ДА Е ИЗЧЕРПАТЕЛЕН, ГАРАНЦИИ ПО ПРАВО ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ ЗА ТЪРГОВСКА СТОЙНОСТ ИЛИ ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ЦЕЛИ, ОСВЕН ГАРАНЦИИТЕ КОИТО СЕ ПОДРАЗБИРАТ И НЕ МОГАТ ДА СЕ ИЗБЕГНАТ, ОГРАНИЧАТ ИЛИ ПРОМЕНЯТ СЪГЛАСНО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ЗАКОНИ.

ТАРИФИТЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ПРОМЕНЯНИ ОТ ДОСТАВЧИЦИТЕ НА TravelStoreMaker.com СЛЕД КАТО РЕЗЕРВАЦИЯТА Е НАПРАВЕНА.
ОТХВЪРЛЯНЕ НА ОТГОВОРНОСТПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА TravelStoreMaker.com ИЛИ НЯКОЙ ОТ ДОСТАВЧИЦИТЕ МУ ЩЕ БЪДЕ ОТГОВОРЕН ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО ЩЕТИ, ЗАГУБИ, ПРЕТЕНЦИИ, ПОВРЕДИ ИЛИ НЯКАКВИ ОСОБЕНИ НАКАЗУЕМИ, НЕПРЕДНАМЕРЕНИ ИЛИ ОБСТОЯТЕЛСТВЕНИ ЩЕТИ ОТ КАКЪВТО И ДА БИЛО РОД (ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ СПИСЪКЪТ ДА Е ИЗЧЕРПАТЕЛЕН, ПРОПУСНАТИ ПЕЧАЛБИ ИЛИ СПЕСТЯВАНИЯ), ОСНОВАНИ НА КОНТРАКТ, ПРАВОНАРУШЕНИЕ ИЛИ ДРУГО, ПРОИЗТИЧАЩИ ИЛИ СВЪРЗАНИ ПО НЯКАКЪВ НАЧИН С (I) ВСЯКАКВА УПОТРЕБА НА ТОЗИ САЙТ И СЪДЪРЖАНИЕТО МУ, (II) ВСЯКАКВИ НЕИЗПЪЛНЕНИЯ ИЛИ ЗАКЪСНЕНИЯ (ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ СПИСЪКЪТ ДА Е ИЗЧЕРПАТЕЛЕН, УПОТРЕБАТА ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ДА БЪДЕ УПОТРЕБЕН НЯКОЙ КОМПОНЕНТ НА ТОЗИ САЙТ ЗА РЕЗЕРВАЦИИ ЗА ПЪТУВАНИЯ) ИЛИ ПРЕКЪСВАНЕТО НА УПОТРЕБАТА ИЛИ ПОДПРАВЯНЕТО НА ДАННИ, (III) ДЕЙСТВИЯТА ИЛИ БЕЗДЕЙСТВИЕТО НА TravelStoreMaker.com ИЛИ НЕГОВ ДОСТАВЧИК ИЛИ РАЗПРОСТРАНИТЕЛ ИЛИ (IV) КАКВИТО И ДА БИЛО ОБСТОЯТЕЛСТВА ИЗВЪН ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА РАЗУМЕН КОНТРОЛ НА TravelStoreMaker.com, ДОРИ АКО СТРАНАТА Е БИЛА УВЕДОМЕНА ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ НАСТЪПВАНЕТО НА ТЕЗИ ЩЕТИ.

Някои щати не позволяват изключването на гаранции по подразбиране, така че гореупоменатото отхвърляне може да не се отнася за Вас.
ЗАЩИТА НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ И СИГУРНОСТTravelStoreMaker.com използва личната информация на потребителите само за направата и обработката на резервации за потребителите. Когато направите резервация чрез нашата система, ние предоставяме информация за Вас на авиолинията, агенцията за отдаване на коли под наем, хотела, пътническата агенция или друга участваща организация за осигуряване на успешното реализиране на Вашите планове за пътувания. TravelStoreMaker.com не продава и не предоставя Вашата лична информация на трети организации, неучастващи в процеса на резервация.
TravelStoreMaker.com не запазва постоянно информацията от кредитните карти на потребителите в база данни. Използваме я само в процеса на дадена резервация.
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УСЛУГИТЕTravelStoreMaker.com си запазва правото да модифицира или преустанови която и да е от своите Интернет услуги или продукти по всяко време, със или без публикувано уведомяване.ОБЕЗЩЕТЯВАНЕВсеки член се съгласява да обезщети TravelStoreMaker.com или да го освободи от всякакви претенции и разноски, включително хонорари на адвокат в разумни граници, възникващи от спорове, свързани с употребата на продукти и услуги, предоставяни от TravelStoreMaker.com.ОТГОВОРНОСТКато потребител на TravelStoreMaker.com Вие гарантирате, че сте на достатъчна възраст съобразно закона за да използвате този сайт и да встъпите в юридическа правоотношения за всякаква отговорност, която Вие или посочени от Вас потребители ще трябва да поемете като резултат от използването на сайта. Вие осъзнавате финансовата си отговорност при всякакво използване на сайта от Вас и от лица, използващи Вашата информация за достъп.
Вие сте съгласни, че услугите, свързани с резервации за пътувания на сайта на TravelStoreMaker.com ще бъдат използвани само за да направите редовни резервации или покупки за себе си или друго лице, упълномощило Ви юридически.

Попълнете формата на латиница

Излитане:
Излитане на:
Кацане:
Обратен полет на:
Възрастни
» Кликни тук за подробно търсене
© 2010 poleti.bg » полети | условия за ползване | контакт  » телефон за резервации: 02/4802233